Redaksjonen trenger deg!

Redaksjonen trenger deg!

Vil du bidra med ditt engasjement?

Vi ønsker å tilby medlemmene mer stoff, og en jevn strøm av artikler på digitale flater. Redaksjonen trenger derfor flere ivrige medarbeidere. Vi søker deg som er engasjert og har en interesse for analyse og strategi. Du ønsker å bidra til bransjens utvikling og inspirere leserne ved å skrive selv eller skaffe til veie relevant og spennende stoff.

Redaksjonen jobber hele tiden med å samle nyttig og interessant stoff og relevante forfattere til artiklene.
Du får en unik sjanse til å sette preg på det stoffet vi presenter, knytte verdifulle kontakter og svært gode muligheter til faglig utvikling.

Profilendring og nytt navn til foreningen innebærer et litt større fokus på strategi også i det stoffet vi produserer. Vi trenger derfor å styrke redaksjonen spesielt på dette området, men det er ingen betingelse for å kunne bidra.


Send noen ord om deg selv, og hva du kan bidra med til nmf@nmf-org.no, så tar redaksjonen kontakt