Om oss

Strategi- og analyseforeningen (tidligere Norges Markedsanalyseforening (NMF)) er en faglig interesseorganisasjon for oss som arbeider med analyse og strategi på byråsiden, kundesiden eller som underviser i fagene.

Foreningen skal være relevant gjennom hele karrieren, og utvikle seg sammen med medlemmen.

Vi arrangerer en rekke aktuelle seminarer, avholder kurs og utgir tidsskriftet Analysen,

 

Vedtekter finner du her!

Etiske Regler finner du her!

ICC/ESOMAR International Code finner du her!

Personvernerklæring finner du her!

Foreningens hovedoppgaver:

 • virke for utvikling og anvendelse av modeller, metoder og teknikker i markedsanalyse
 • bidra til profesjonell nettverksbygging mellom personer, bedrifter og akademia   
 • fastsette etiske normer for medlemmenes utøvelse av markedsanalyse                    
 • bidra til markedsanalysens anseelse i næringsliv, det offentlige og blant befolkningen
 • ivareta medlemmenes faglige interesser

Styre og administrasjon

Strategi- og analyseforeningen ledes av et styre som velges på foreningens årsmøte.

Styret for 2021 består av:

 • Rachel Øverås, Willder (leder)
 • Heidi Thomassen, MediaCom
 • Anita Lynne, Respons Analyse
 • Hanne K. Thomassen, Telia
 • Kristian Arntzen, Opinion
 • Lene Leikvoll, Kantar
 • Ingrid Skjæran, Vy
 • Roar Teige, Brandity

Sentrale tillitsverv:

 • Redaksjonen- analysen.no: Sara Viken Løvhaug (Carat), Martin Kløverud (Tine), Heidi Nyberg Stamgård (Kantar), Børre Thorsensen (Allegro)
 • Faggruppeleder B2B: Anders Mamen, Høyskolen Kristiania
 • Leder for MADkomiteen: Anders M. Mamen, Høyskolen Kristiania
 • Leder for Faglig komité for meningsmålinger: Hans-Petter Wøien, Barcode
 • Leder for Disiplinæruvalget: Arild B. Sletner, The Walt Disney Company Nordic

Eventuelle klagesaker til Faglig komité for meningsmålinger eller Disiplinærutvalget sendes til sekretariatetet: nmf@nmf-org.no 

Sekretariat:

Kontakt:

Postboks 5077 Majorstuen 0301 OSLO

nmf@nmf-org.no