Artikler merket med: Rapportering

Gapet mellom data og beslutninger …erfaringer fra sjømatnæringen

torsdag, 05 januar 2017

Gapet mellom data og beslutninger …erfaringer fra sjømatnæringen

Data bør være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for bedrifter, men for ofte kommer data i skyggen når avgjørelser blir tatt. 

Relevans er nøkkelen til effektiv kundedialog og salg

onsdag, 16 desember 2015

Relevans er nøkkelen til effektiv kundedialog og salg

Digitaliseringsutviklingen gir butikker tilgang til mer informasjon om kundene sine. Dersom de nye dataene brukes riktig, kan denne utviklingen gi en vinn-vinn situasjon for butikker og kunder.

Hvorfor bruker du Powerpoint?

torsdag, 13 august 2015

Hvorfor bruker du Powerpoint?

PowerPoint revolusjonerte rapportering og presentasjon av markedsanalyse-resultater da programmet kom på markedet. I dag stilles det nye krav til rapportering og presentasjon og det er spørsmål om vi trenger en ny revolusjon.

Effektive rapporter, takk!

mandag, 10 august 2015

Effektive rapporter, takk!

De fleste prosjekter avsluttes med en rapport, men en rapport kan være så mangt. Spørsmålet er om det kan gjøres enklere og mer effektfullt, uten at noe forsvinner i prosessen mot enklere og mer effektfulle rapporteringsløsninger?

Kreativ analyse, takk!

mandag, 10 august 2015

Høy endringstakt i dagens samfunn gir økt behov for markedsanalyse. Kravene til hvordan markedsanalyse overleveres til kundene er imidlertid også i endring. For markedsanalyseleverandørene gir dette en situasjon med nye muligheter, men også med krav om utvikling, sier Lena Petersson.

Skal vi bli bedriftsrådgivere og grafiske designere?

mandag, 10 august 2015

Skal vi bli bedriftsrådgivere og grafiske designere?

Kundene ønsker seg tydeligere og penere rapporter. Hva mener de da? Betyr tydlighet her tydligere konklusjoner – at vi som skriver rapporter ikke tar stilling? Eller er vi for dårlige til å trekke frem det som er viktigst? Og hva er pent og hvor pent skal det være?

Trenger vi markedsanalyse?

onsdag, 24 juni 2015

Trenger vi markedsanalyse?

Markedsanalysebransjens forretningsmodell har primært bygget på inntekter fra innsamling og leveranse av surveydata. Disse inntektene er under sterkt press og det vil kreve både endringsforståelse og omstilling for å sikre markedsanalysen en framtid.