Kjell Opheim, Rolf Munk Blaker, Ragnar Madsen

Æresmedlemmer i foreningen