Hvordan kan innsikt bidra til effektiv innovasjon og produktutvikling?

torsdag, 07 april 2016

Om forfatteren

Nicolai Løvvik

Hvordan kan innsikt bidra til effektiv innovasjon og produktutvikling?
Hvordan kan innsikt bidra til effektiv innovasjon og produktutvikling?

Frokostmøtet hos NMF på Felix konferansesenter onsdag 2. desember 2015 ga nyttig lærdom om to ulike måter å tilnærme seg innovasjon og produktutvikling. 

SigrunHPrebenS

Sigrun Høvik Reiestad og Preben Songe-Mølle.

 

Sigrun Høvik Reiestad presenterte hvordan Ipsos jobber for å hjelpe kundene med produktutvikling. Sigrun mener at en av suksessfaktorene for å avdekke hvilke produkter som er levedyktige, er å segmentere innovasjonene i universelle handlingsmønster, i arketyper. Dette kan bidra til å avdekke langsiktig suksess, og gir også operativ innsikt til videre produktutvikling og markedsføring av det ferdige produktet.

Preben Songe-Møller fra Sprint Consulting forklarte hvordan de fra sin side bistår sine kunder med hypotesedrevet, lean innovasjon. Lean innovasjon er en metode for å finne løsninger på problemer med minst mulig ressursbruk. Preben understreket at om man skal jobbe på en slik måte, er man helt avhengig av åpenhet i prosessen, og evnen til å endre kurs om hypotesen skulle vise seg å være feil. I tillegg er man prisgitt en organisasjon som er tilrettelagt for verdiskapende aktiviteter.

Det ligger mange muligheter i bruk av innsikt til innovasjon, både med mer tradisjonell tilnærming og når vi jobber mer eksplorerende. Både Sigrun og Preben var tydelige på viktigheten av å ha en miks av ulike innovasjonsprosjekter i porteføljen, både for å bygge kunnskap i læringssykler, men også slik at bedriften kan bryte gjennom i andre kategorier enn der kjernetjenesten allerede ligger. I sum var dette et spennende seminar som understreket evnen til å kunne snu seg raskt og tilpasse tjenesteutviklingen til behovet i markedet.