Eksperiment er en nyttig metode

tirsdag, 03 januar 2017

Om forfatteren

Anders Mamen

Anders Mamen

9. september hadde B2B gruppen i analyseforeningen seminar om «Hvordan lykkes med eksperimenter i praksis?» Omkring 30 personer fikk høre Tarje Gaustad, førsteamanuensis i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, snakke om de viktigste tingene vi må tenke på når vi gjennomfører eksperiment. 

Metoden blir stadig mer brukt, både innen medisinsk forskning, av teknologer (A/B-splitt), innen adferdsøkonomi og av de som skriver om markedsføring i akademiske journaler. Også mange av de som tar mastergrad i markedsføring bruker eksperiment som metode i oppgaven sin.

Eksperiment er en god metode når vi skal finne sammenhengen mellom årsak og virkning (kausalitet). For å få til et godt eksperiment må vi minimum ha to grupper, en gruppe som blir «manipulert» og en kontrollgruppe. I medisin er det ofte slik at en gruppe får behandling med et legemiddel og kontrollgruppen får en placebomedisin. 

Det må være tilfeldig hvilken gruppe du havner i. I et vellykket eksperiment er det en korrelasjon mellom stimuli og resultat i den manipulerte gruppen, men ikke i kontrollgruppen. Endringen må komme som en følge av manipulasjonen og andre forklaringer må utelukkes. Eksperiment kan gjennomføres på mange ulike måter, som en del av spørreundersøkelser eller  som felteksperiment i butikk.

Den største fordelen med eksperiment er at den gir innsikt i årsakssammenhenger. Konklusjonen er at vi som jobber med markedsanalyse kan ha stor glede av å bruke eksperiment som metode.