Vi trenger deg!

2019

Vi trenger deg!

Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

Send en e-post til nmf@nmf-org.no

Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

Så snakkes vi!