Årsmøtet i NMF

14 mars

Årsmøtet i NMF

Alle medlemmer i NMF inviteres til Årsmøte

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:
•Årsberetning
•Regnskap og revisjonsberetning
•Kontingent, budsjetter og planer
•Innkomne forslag
•Valg

De medlemmer som ønsker saker behandlet på det ordinære årsmøte må sende skriftlig forslag om dette til Styret innen 4 uker før årsmøtet til e-postadresse: nmf@nmf-org.no

Linker til fullstendig dagsorden, årsberetning, revidert regnskap, planer og budsjett for neste foreningsår, samt valgkomiteens innstilling og innkomne forslag vil bli lagt ut her senest 2 uker før det ordinære årsmøte.