Årsmøte 2021

10 mars

Årsmøte 2021

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen - men det kreves påmelding i år.

Hvor og hvordan årsmøtet skal avholdes bestemmes når det nærmer seg, og når vi vet hva smittevernssituasjonen krever da.

 

 

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2020
Regnskap og revisjonsberetning for 2020
Kontingent for 2021
Budsjett og planer for 2021
Valg

 

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende):
•Årsberetning
Regnskap 2020 - Budsjett 2021
Balanse
Revisjonsberetning 2020
Kontingent 2021
Seminarbudsjett 2021
•Valgkomiteens innstilling

Tid: 10. mars 2021 kl 17.00 - 18:30
Sted: Kommer!