Årmøtet i NMF

13 mars

Årmøtet i NMF

Alle medlemmer i NMF inviteres til Årsmøte

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende):

 

Tid: 13. mars 2019 kl 17.00 - 18:30
Sted: Kommer