Om oss

Norges Markedsanalyseforening (NMF) er en faglig interesseorganisasjon for oss som arbeider med markedsanalyse som leverandør, som bruker eller som underviser i markedsanalyse.

NMF arrangerer en rekke aktuelle seminarer, avholder kurs og utgir tidsskriftet Analysen.

NMFs vedtekter finner du her!

NMFs Etiske Regler finner du her!

ICC/ESOMAR International Code finner du her!

NMFs Personvernerklæring finner du her!

NMFs hovedoppgaver:

 • virke for utvikling og anvendelse av modeller, metoder og teknikker i markedsanalyse
 • bidra til profesjonell nettverksbygging mellom personer, bedrifter og akademia   
 • fastsette etiske normer for medlemmenes utøvelse av markedsanalyse                    
 • bidra til markedsanalysens anseelse i næringsliv, det offentlige og blant befolkningen
 • ivareta medlemmenes faglige interesser

Styre og administrasjon

NMF ledes av et styre som velges på foreningens årsmøte.

Styret for 2019 består av:

 • Rachel Øverås, Supertanker (leder)
 • Heidi Thomassen, MediaCom
 • Thomas Storheill, Telenor
 • Thea Fredheim Lian
 • Jørgen Bang, Opinion
 • Anita Lynne, Respons Analyse
 • Pernille Vermedal Høgh, Norstat
 • Anders M. Mamen, Høyskolen Kristiania

Sentrale tillitsverv:

 • Ansvarlig redaktør Analysen: Christina Smitt, Carat Norge & Vikki Walle Hansen, Opinion
 • Faggruppeleder Trend: Thea Fredheim Lian
 • Faggruppeleder Media:
 • Faggruppeleder B2B: Anders Mamen, Høyskolen Kristiania
 • Faggruppeleder Adferdsanalyse: Asle Fagerstrøm, Westerdals
 • Leder for MADkomiteen: Anders M. Mamen, Høyskolen Kristiania
 • Leder for Faglig komité for meningsmålinger: Magne Rideng, Coop
 • Leder for Disiplinæruvalget: Arild B. Sletner, Arilds Kosmos

Eventuelle klagesaker til Faglig komité for meningsmålinger eller Disiplinærutvalget sendes til sekretariatetet: nmf@nmf-org.no 

Sekretariat:

Kontakt:

Postboks 5077 Majorstuen 0301 OSLO

+47 22 60 16 77

nmf@nmf-org.no