Jenny Arvesen – Årets Talent!

onsdag, 22 mars 2017

Jenny Arvesen – Årets Talent!

Årets Talent, Jenny Arvesen, er fra Horten og spiser bever til middag flere ganger i året. Hun har innen kort tid rukket å utmerke seg i markedsanalysebransjen, gjennom blant annet raskt å ha opparbeidet seg en imponerende portefølje med lojale kunder og et stort engasjement for å spre kvalitativ metode som verktøy i markedsanalyse.

Ny leder i NMF

onsdag, 22 mars 2017

Ny leder i NMF

Etter at Analysen er overtatt av to kvinner som deler på redaktørvervet, har Rachel Øverås sagt ja til å overta som ny leder etter Fred Selnes. Damene kommer! Gode medlemsvenner sier at NMF nå får en leder som skaper engasjement rundt seg, som er faglig dyktig, kjenner foreningen samt har både kreativ og strategisk erfaring. Det lover bra! 

 

Analyse av data fra sosiale medier - Hvilke råd skal kundene få?

onsdag, 22 mars 2017

Analyse av data fra sosiale medier - Hvilke råd skal kundene få?

Sosiale medier gir nå nye muligheter til observere forbrukeres atferd og meninger. Men er dataene fra disse kildene valide nok til å brukes i et kommersielt perspektiv?

3 high-tech trender for fremtidens markedsanalyse

onsdag, 22 mars 2017

3 high-tech trender for fremtidens markedsanalyse

Ole Petter Nyhaug har vært på nerdeseminar for markedsanalytikere i Amsterdam sammen med 550 likesinnede fra hele Europa og til og med mange helt fra Amerika!

Den store bommen

onsdag, 22 mars 2017

Den store  bommen

Tre viktige valg har i løpet av snaut to år satt en liten støkk i de som setter sin lit til politiske målinger. Parlamentsvalget i Storbritannia i 2015, Brexit og Trump i 2016, er langt unna meningsmåleres stolteste øyeblikk. Og i år er det valg i Norge.

Cyberbarna styrer utviklingen i mediebransjen

onsdag, 22 mars 2017

Cyberbarna styrer utviklingen i mediebransjen

De kalles bare for cyberbarna og styrer nå det meste av utviklingen i mediebransjen. Dette er en utvikling som bare går fortere og fortere, og som forutsetter at du allokerer markedsmidlene på nye måter for å unngå at du svir av penger på tiltak som ikke har effekt. Viktigst av alt blir likevel personvernet som nå blir langt strengere regulert.

Godt år for NMF

onsdag, 15 mars 2017

Godt år for NMF

Årsmøtet ble i år avholdt på selve kvinnedagen, 8. mars og det passet bra. Kvinnene dominerer nå i de styrende organer. Ny styreleder er Rachel Øverås, 63% av styret er kvinner og Analysen har to kvinnelige redaktører. For øvrig et positivt årsmøte der Fred Selnes og hans styre kunne presentere et svært godt driftsår!