Ta en titt på våre medlemsfordeler

Ta en titt på våre medlemsfordeler
  1. Foreningens gode fagmiljø og nettverk
  2. Gratis frokostseminarer
  3. Spesialrabatter på heldagskonferanser og kurs
  4. Fritt tilsendt medlemsbladet Analysen
  5. Retningslinjer og regler
  6. Gratis tilgang til publikasjoner
  7. Mulighet for å innklage saker til foreningens komitteer for klagesaker
  8. Interesseorganisasjon
  9. Internasjonalt samarbeid

 

BLI MEDLEM

Medlemskap i Strategi- og analyseforeningen er personlig. Strategi- og analyseforeningen har i dag rundt 730 medlemmer. Foreningen har et godt og bredt tilbud innen markedsstrategi og analyse, mens prisene for deltakelse på møter og seminarer er blant de laveste. Dette gir deg store muligheter for å bygge nettverk samt oppdatere og videreutvikle deg faglig.

Medlemskontingent per år: kr. 1.740 + mva (halv kontingent ved innmelding siste halvår)

Som medlem av Strategi- og analyseforeningen nyter du godt av et sterkt faglig fellesskap og mange medlemsfordeler. Vil du holde deg faglig ajour innen markedsstrategi og analyse, vil et medlemskap være lønnsomt! Du kan spare opp til kr 7.000 gjennom spesialrabatter på kurs og seminarer. I tillegg får du gratis deltakelse på alle være frokostseminarer, verdi kr 750 pr. gang.

Bedriftstilbud: Bedrifter som betaler for flere medlemmer og mottar samlefaktura oppnår bedriftsrabatt som følger: full kontingent for 3 første medlemmer, 75% av full kontingent for hvert av medlemmene nr. 4, 5 og 6, deretter 60% av full kontingent for hvert av medlemmene ut over 6.

Strategi- og analyseforeningens vedtekter

Strategi- og analyseforeningens etiske retningslinjer