Analysen

Vanen, markedsføringens stygge andunge?

onsdag, 28 januar 2015

Vanen, markedsføringens stygge andunge?

Analytikernes drivermodeller forutsetter som oftest reflekterte forbrukere. Virkelighetens forbrukere er imidlertid mer vanestyrte enn reflekterende. Denne erkjennelsen bør få betydning for markedsanalyse, produktutvikling og kommunikasjon.

Telenor er åpen for nye analysemetoder

onsdag, 28 januar 2015

Telenor er åpen for nye analysemetoder

Telenor har tatt i bruk og tester et system for passiv måling av emosjonelle reaksjoner på video. Systemet oppleves som nyttig og Telenor håper at det vil komme flere spennende analyseverktøy som kan hjelpe en til å forstå framtidig kundeatferd.

Neuromarketing for evolusjon, ikke revolusjon

onsdag, 28 januar 2015

Neuromarketing for evolusjon, ikke revolusjon

Neuromarketing baserer seg på å teste fysiologiske endringer hos en person for å avdekke i hvilken grad personen reagerer følelsesmessig på en løsning. Om dette gir innovative løsninger kan det stilles spørsmål ved.

The brains behind better ads: Optimizing the cute and cuddly

onsdag, 28 januar 2015

The brains behind better ads: Optimizing the cute and cuddly

For non-profits with big ambitions and small budgets, maximizing each ad to be effective and memorable is essential. Nielsen and the Ad Council used consumer neuroscience to do just that for The Shelter Pet Project, a non-profit with the goal of making shelters the first place potential adopters turn to when they’re looking for a pet.

Hjernescan dine kunder

onsdag, 28 januar 2015

Hjernescan dine kunder

Det er vores hjerne, der bestemmer, hvilke produkter vi kan lide, og hvilke vi vil bruge penge på. Det er derfor i sidste ende hjernens komplekse kemiske processer, markedsføringen forsøger at påvirke. En måde at øge vores forståelse af markedsføring består derfor i at udforske denne påvirkning.

Neuromarketing viser hvordan reklamen virker

onsdag, 28 januar 2015

Neuromarketing viser hvordan reklamen virker

Hvordan virker neuromarketing i praksis og hva vi kan lære av å bruke metoden? I TNS Gallup ser vi neuromarketing som et tillegg til tradisjonelle metoder. Neuromarketing er å måle kroppens reaksjoner på ulike former for markedsføring. Det kan handle om hvordan folk handler i butikk, det å se på reklame, handle på nettbutikker, smake på produkter eller når de ser et merke de kjenner. Det neuromarketing gir oss, er en bedre forståelse av hvorfor vi reagerer som vi gjør. Verktøyet måler automatiserte reaksjoner og vi ser at det gir verdi når vi måler effekter av reklame.

Hvordan forbedre kundeopplevelsene ved bruk av ”big data”

tirsdag, 14 oktober 2014

Hvordan forbedre kundeopplevelsene ved bruk av ”big data”

Slik arbeider dunnhumby med big data.