Analysen

Liten slår stor på innholdsarenaen

onsdag, 28 januar 2015

Liten slår stor på innholdsarenaen

Liten og smart slår ofte stor og ressurssterk - også når det gjelder innholdsmarkedsføring. Et samarbeidsprosjekt mellom Medialounge, INMA og TNS Gallup viser at man har større forutsetninger for å lykkes væpnet med en god dose kreativitet og en klar strategi, enn med store markedsføringsbudsjett alene.

Ikke glem følelsene!

onsdag, 28 januar 2015

Ikke glem følelsene!

Ikke bare de funksjonelle sidene av et produkt har betydning for kundenes opplevelse, også følelsesmessige reaksjoner på produktet spiller inn. Ved å inkludere følelsesmessige aspekter, vil markedsanalysen gi tydeligere konklusjoner og bedre handlingsgrunnlag.

Ny analyse gir bedriftene et ansikt

onsdag, 28 januar 2015

Ny analyse gir bedriftene et ansikt

Norske selskaper har blitt flinkere til å bruke analyse for å forstå hvordan de oppfattes av markedet. Til dette trenger de målinger som er helhetlige og grundige og som måler både den rasjonelle og emosjonelle siden av merkevaren. Et nytt analyseverktøy kombinerer de to sidene, og tar mål av seg å bli et operativt verktøy for norske merkebyggere.

Vanen, markedsføringens stygge andunge?

onsdag, 28 januar 2015

Vanen, markedsføringens stygge andunge?

Analytikernes drivermodeller forutsetter som oftest reflekterte forbrukere. Virkelighetens forbrukere er imidlertid mer vanestyrte enn reflekterende. Denne erkjennelsen bør få betydning for markedsanalyse, produktutvikling og kommunikasjon.

Telenor er åpen for nye analysemetoder

onsdag, 28 januar 2015

Telenor er åpen for nye analysemetoder

Telenor har tatt i bruk og tester et system for passiv måling av emosjonelle reaksjoner på video. Systemet oppleves som nyttig og Telenor håper at det vil komme flere spennende analyseverktøy som kan hjelpe en til å forstå framtidig kundeatferd.

Neuromarketing for evolusjon, ikke revolusjon

onsdag, 28 januar 2015

Neuromarketing for evolusjon, ikke revolusjon

Neuromarketing baserer seg på å teste fysiologiske endringer hos en person for å avdekke i hvilken grad personen reagerer følelsesmessig på en løsning. Om dette gir innovative løsninger kan det stilles spørsmål ved.

The brains behind better ads: Optimizing the cute and cuddly

onsdag, 28 januar 2015

The brains behind better ads: Optimizing the cute and cuddly

For non-profits with big ambitions and small budgets, maximizing each ad to be effective and memorable is essential. Nielsen and the Ad Council used consumer neuroscience to do just that for The Shelter Pet Project, a non-profit with the goal of making shelters the first place potential adopters turn to when they’re looking for a pet.