Årsmøtet i NMF

8 mars

Årsmøtet i NMF

Alle medlemmer inviteres til årsmøtet i NMF

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

•Årsberetning
•Regnskap og revisjonsberetning
•Kontingent, budsjetter og planer
•Innkomne forslag
•Valg

 

Saksdokumenter
Årsberetning
Regnskap 2016 - Budsjett 2017
Balanse
Revisjonsberetning 2016
Kontingent 2018
Seminarbudsjett 2017
Valgkomiteens innstilling

 

Tid: 8. mars 2017 kl 17.00 - 18:30