Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Den nye personvernloven
  27okt

  Den nye personvernloven

  I hvilken grad påvirker det bransjen?

 • MAD 2016
  3nov

  MAD 2016

  Årets store dag for markedsanalysebransjen byr på læring, innsikt og inspirasjon

 • Inbound - digital markedsføring
  15nov

  Inbound - digital markedsføring

  Hold av dato - program kommer!

 • Lyd og datafangst
  9des

  Lyd og datafangst

  - i markedsføring

  Hold av dato - program kommer!

Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Den nye personvernloven
  27okt

  Den nye personvernloven

  I hvilken grad påvirker det bransjen?

 • MAD 2016
  3nov

  MAD 2016

  Årets store dag for markedsanalysebransjen byr på læring, innsikt og inspirasjon

 • Inbound - digital markedsføring
  15nov

  Inbound - digital markedsføring

  Hold av dato - program kommer!

 • Lyd og datafangst
  9des

  Lyd og datafangst

  - i markedsføring

  Hold av dato - program kommer!

Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Den nye personvernloven
  27okt

  Den nye personvernloven

  I hvilken grad påvirker det bransjen?

 • MAD 2016
  3nov

  MAD 2016

  Årets store dag for markedsanalysebransjen byr på læring, innsikt og inspirasjon

 • Inbound - digital markedsføring
  15nov

  Inbound - digital markedsføring

  Hold av dato - program kommer!

 • Lyd og datafangst
  9des

  Lyd og datafangst

  - i markedsføring

  Hold av dato - program kommer!

ANALYSEN

 • Siste utgave

  Siste utgave

  Bli medlem og last ned tidligere utgaver av Analysen!

BLI MEDLEM

Many innovators subscribe to the notion that testing more ideas increases the likelihood of finding a true winner. The traditional “test-retest” model of refining product concepts works well enough for this—but is there a way to test more ideas without increasing time and costs? New technologies are paving the way by enabling “iteration at scale,” dramatically improving how brands innovate.

Kan teknologi som virtuell virkelighet, wearables og beacons åpne for større innovasjon i markedsanalysefeltet?

Rask teknologiutvikling gjør at stadig flere av den norske befolkningen tar i bruk teknologi og apper som monitorerer og analyserer personlig data for å optimalisere hverdagen vår. Samtidig inntar Fitbits og VR-briller gradvis de norske hjem. Hvordan kan markedsanalysebransjen kapitalisere på denne nye teknologien både i innovasjonsarbeid for kunder og i utvikling av egne arbeidsmetoder?

Big data eller spørreundersøkelser? Ja takk – begge deler

I en treg analysebransje har big data røsket opp i hverdagen, og satt nye problemstillinger på agendaen. Står markedsanalyse som vi kjenner det, for fall? Vil tilgangen til økt mengde data gjøre spørreundersøkelser overflødig? Jeg mener at vi må utnytte det beste i begge metoder - mottoet må være: Ja takk, begge deler!

Monitorseminar: Norge i endring – påvirker det våre politikere?

Norsk Monitor er en omfattende, sosiokulturell studie som er gjennomført i Norge annet hvert år siden 1985. I mars fikk alle abonnentene en gjennomgang av de viktigste funnene. Norge er i endring, - vil vi få strengere politikere?

Hvordan kan innsiktsspesialister hjelpe bedrifter å lykkes med innovasjon?

Hvor mange overskrifter av typen “9 av 10 innovasjoner flopper i markedet ett år etter lansering” har du sett? Ja, bare det siste året? Det er mye skrevet om hva som skal til for å lykkes med innovasjon.

En kjempe forlater norsk markedsanalyse

Han er stor på alle måter og har vært med i bransjen siden 1972. Han har vært med på en rivende teknologisk utvikling og internasjonalisering av bransjen. Og han har vært en av arkitektene bak Gallups vekst i Norge. Hans hovedfokus har vært medielandskapet, mediefaget, og hvordan vi som forbrukere, bruker mediene. Han elsker å reise. I juni starter han på en ny og ukjent reise, - som pensjonist.

Teknologi er ikke smart strategi

De siste årene har vi fått en hel rekke nye digitale verktøy som automatiserer reklamen, og vi ser at annonsørene putter stadig mer midler til digitale kanaler. Vi blir blendet av tekniske ord og uttrykk, og få tør hevde røsten og sette ned foten.

Har det stilleste vannet den dypeste grunnen?

Mange større virksomheter har en form for «markedstracker», en måling som tikker og går gjennom hele året. Hovedformålet med slike målinger kan ha varierende tidshorisont, og for eksempel være merkevareovervåkning, ‘early warning’, kunnskapsbygging om målgrupper og dokumentasjon av markedseffekter.

Nytt om navn: 2-2016

De siste bevegelsene i bransjen.

Nye navn og folk flytter på seg innen Ipsos, hos Epinion, TNS, Clear Channel og Rignes.

Norge og innovasjonsdyktighet

I et samarbeide mellom Cornell og INSEAD utvikles det årlig en oversikt over vel 140 nasjoners innovasjonsrangering basert på 79 målepunkter. Global Innovation Index 2015 (GII) ble lagt frem 4. januar 2016. Den gode nyheten er at Norge inngår i klassen ”efficient innovators” og er rangert som nummer 20 av totalt 141 land.