Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Salgsmodellering - Kurs
  7feb

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • B2B gruppen - Frokostseminar1
  16feb

  B2B gruppen - Frokostseminar1

  Det jobbes med tema!

 • Den nye personvernloven
  7mars

  Den nye personvernloven

  Halvdagseminar. Program kommer!

 • Årsmøtet i NMF
  8mars

  Årsmøtet i NMF

  Alle medlemmer inviteres til årsmøtet i NMF

 • Atferdsanalyse
  mars

  Atferdsanalyse

  Frokostseminar - tema kommer!

 • Trender innen markedsanalyse
  mars

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • B2B gruppen - Frokostseminar2
  26april

  B2B gruppen - Frokostseminar2

  Det jobbes med tema!

 • Folks Medievaner 2017
  21sept

  Folks Medievaner 2017

  Grundig oppsummering av mediemarkedet

Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Salgsmodellering - Kurs
  7feb

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • B2B gruppen - Frokostseminar1
  16feb

  B2B gruppen - Frokostseminar1

  Det jobbes med tema!

 • Den nye personvernloven
  7mars

  Den nye personvernloven

  Halvdagseminar. Program kommer!

 • Årsmøtet i NMF
  8mars

  Årsmøtet i NMF

  Alle medlemmer inviteres til årsmøtet i NMF

 • Atferdsanalyse
  mars

  Atferdsanalyse

  Frokostseminar - tema kommer!

 • Trender innen markedsanalyse
  mars

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • B2B gruppen - Frokostseminar2
  26april

  B2B gruppen - Frokostseminar2

  Det jobbes med tema!

 • Folks Medievaner 2017
  21sept

  Folks Medievaner 2017

  Grundig oppsummering av mediemarkedet

Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Salgsmodellering - Kurs
  7feb

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • B2B gruppen - Frokostseminar1
  16feb

  B2B gruppen - Frokostseminar1

  Det jobbes med tema!

 • Den nye personvernloven
  7mars

  Den nye personvernloven

  Halvdagseminar. Program kommer!

 • Årsmøtet i NMF
  8mars

  Årsmøtet i NMF

  Alle medlemmer inviteres til årsmøtet i NMF

 • Atferdsanalyse
  mars

  Atferdsanalyse

  Frokostseminar - tema kommer!

 • Trender innen markedsanalyse
  mars

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • B2B gruppen - Frokostseminar2
  26april

  B2B gruppen - Frokostseminar2

  Det jobbes med tema!

 • Folks Medievaner 2017
  21sept

  Folks Medievaner 2017

  Grundig oppsummering av mediemarkedet

ANALYSEN

 • Siste utgave

  Siste utgave

  Bli medlem og last ned tidligere utgaver av Analysen!

BLI MEDLEM

Hvis du spør, så får du svar

Jeg skal skissere 3 problemstillinger – som alle har det tilfelles at de reiser spørsmålet om uklare eller foreldete antakelser om viktige tankeprosesser kan føre til at vi stiller forbrukerne spørsmål de egentlig ikke kan svare på. 

Den store myten

Hvis du vil forstå hvordan du kan måle effekten av innholdsmarkedsføring, må du starte med å forstå innholdets rolle i kjøpsprosessen

Annonsørrapporten 2016

ANFO har nylig publisert «Den store annonsørrapporten 2016» skrevet av Håvard Rønnevig Bakken og Henrik Berger Jørgensen.

God medieoversikt på FM2016

17. september var det igjen tid for seminaret Folks Medievaner. Tema for årets seminar var Folks medievaner og uvaner. Seminaret var fylt med et spennende og inspirerende program som tok for seg bredden i dagens mediebilde. Vi ble oppdatert på hva som faktisk skjer med medieutviklingen og hvordan mediene og byråene tilpasser seg den nye mediehverdagen. 

Eksperiment er en nyttig metode

9. september hadde B2B gruppen i analyseforeningen seminar om «Hvordan lykkes med eksperimenter i praksis?» Omkring 30 personer fikk høre Tarje Gaustad, førsteamanuensis i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, snakke om de viktigste tingene vi må tenke på når vi gjennomfører eksperiment. 

Alexander Staubert - En tysker i analysebransjen

Juleportrettet: Vi blir litt bedre kjent med Alex!

Many innovators subscribe to the notion that testing more ideas increases the likelihood of finding a true winner. The traditional “test-retest” model of refining product concepts works well enough for this—but is there a way to test more ideas without increasing time and costs? New technologies are paving the way by enabling “iteration at scale,” dramatically improving how brands innovate.

Hjemme hos MTG TV

Researchavdelingen i MTG TV i Norge er en del av den større avdelingen Business Intelligence. Avdelingen arbeider med innsikt og strategi mot de andre avdelingene i MTG TV. På denne måten bidrar Business Intelligence til å skape grunnlag for bedre beslutninger i alle andre avdelinger med bakgrunn i analyse og innsikt.

Kan teknologi som virtuell virkelighet, wearables og beacons åpne for større innovasjon i markedsanalysefeltet?

Rask teknologiutvikling gjør at stadig flere av den norske befolkningen tar i bruk teknologi og apper som monitorerer og analyserer personlig data for å optimalisere hverdagen vår.

Corona kåret til vinner av Nielsens Merkestyrkepris 2016!

Nielsen Merkestyrkepris ble under Nielsenkonferansen 7. april 2016 utdelt for 22. gang, og gikk i år til Corona.

Hjem igjen

Savnet etter analysefaget var så stort at Line ikke maktet å holde seg unna lenger. Nielsen var heldige og fikk napp - Line har kommet hjem igjen.