Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Trender innen markedsanalyse
  feb

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • Salgsmodellering - Kurs
  7feb

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • Den nye personvernloven
  feb

  Den nye personvernloven

  Program og eksakt dato kommer. Følg med!

Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Trender innen markedsanalyse
  feb

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • Salgsmodellering - Kurs
  7feb

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • Den nye personvernloven
  feb

  Den nye personvernloven

  Program og eksakt dato kommer. Følg med!

Kommer du?

 • Redaksjons- eller Faggruppearbeid?
  2017

  Redaksjons- eller Faggruppearbeid?

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Trender innen markedsanalyse
  feb

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • Salgsmodellering - Kurs
  7feb

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • Den nye personvernloven
  feb

  Den nye personvernloven

  Program og eksakt dato kommer. Følg med!

ANALYSEN

 • Siste utgave

  Siste utgave

  Bli medlem og last ned tidligere utgaver av Analysen!

BLI MEDLEM

Many innovators subscribe to the notion that testing more ideas increases the likelihood of finding a true winner. The traditional “test-retest” model of refining product concepts works well enough for this—but is there a way to test more ideas without increasing time and costs? New technologies are paving the way by enabling “iteration at scale,” dramatically improving how brands innovate.

Hjemme hos MTG TV

Researchavdelingen i MTG TV i Norge er en del av den større avdelingen Business Intelligence. Avdelingen arbeider med innsikt og strategi mot de andre avdelingene i MTG TV. På denne måten bidrar Business Intelligence til å skape grunnlag for bedre beslutninger i alle andre avdelinger med bakgrunn i analyse og innsikt.

Kunder – er noen vakrere enn andre?

Alt for mange bedrifter fokuserer for entydig på suksessen over nye kunder og det å ha mange av dem, men en kunde er ikke bare en kunde. Det er viktig å stoppe opp og overveie hvem dine kunder er. Noen kunder er gode og en klar ”keeper”, mens andre kunder er ikke fullt så gode, og du kan med fordel vise de døren med det samme. Hvorfor ikke vite om dette på forhånd før du går igjennom alt arbeidet med å lande kunden? 

Corona kåret til vinner av Nielsens Merkestyrkepris 2016!

Nielsen Merkestyrkepris ble under Nielsenkonferansen 7. april 2016 utdelt for 22. gang, og gikk i år til Corona.

Hjem igjen

Savnet etter analysefaget var så stort at Line ikke maktet å holde seg unna lenger. Nielsen var heldige og fikk napp - Line har kommet hjem igjen.

Big data eller spørreundersøkelser? Ja takk – begge deler

I en treg analysebransje har big data røsket opp i hverdagen, og satt nye problemstillinger på agendaen. Står markedsanalyse som vi kjenner det, for fall? Vil tilgangen til økt mengde data gjøre spørreundersøkelser overflødig? Jeg mener at vi må utnytte det beste i begge metoder - mottoet må være: Ja takk, begge deler!

Monitorseminar: Norge i endring – påvirker det våre politikere?

Norsk Monitor er en omfattende, sosiokulturell studie som er gjennomført i Norge annet hvert år siden 1985. I mars fikk alle abonnentene en gjennomgang av de viktigste funnene. Norge er i endring, - vil vi få strengere politikere?

Hvordan kan innsiktsspesialister hjelpe bedrifter å lykkes med innovasjon?

Hvor mange overskrifter av typen “9 av 10 innovasjoner flopper i markedet ett år etter lansering” har du sett? Ja, bare det siste året? Det er mye skrevet om hva som skal til for å lykkes med innovasjon.

En kjempe forlater norsk markedsanalyse

Han er stor på alle måter og har vært med i bransjen siden 1972. Han har vært med på en rivende teknologisk utvikling og internasjonalisering av bransjen. Og han har vært en av arkitektene bak Gallups vekst i Norge. Hans hovedfokus har vært medielandskapet, mediefaget, og hvordan vi som forbrukere, bruker mediene. Han elsker å reise. I juni starter han på en ny og ukjent reise, - som pensjonist.

Teknologi er ikke smart strategi

De siste årene har vi fått en hel rekke nye digitale verktøy som automatiserer reklamen, og vi ser at annonsørene putter stadig mer midler til digitale kanaler. Vi blir blendet av tekniske ord og uttrykk, og få tør hevde røsten og sette ned foten.

Har det stilleste vannet den dypeste grunnen?

Mange større virksomheter har en form for «markedstracker», en måling som tikker og går gjennom hele året. Hovedformålet med slike målinger kan ha varierende tidshorisont, og for eksempel være merkevareovervåkning, ‘early warning’, kunnskapsbygging om målgrupper og dokumentasjon av markedseffekter.